Infoa

Yhdistyksemme eräs tavoite on kustantaa viikon mittainen kuntoutusjakso Laitilan Veljeskodissa sellaisille varsinaisille jäsenillemme, jotka eivät saa maksusitoumusta vammansa tai sairautensa hoitoon muualta. Yhdistys kerää rahaa myymällä tukituotteita sekä saa lahjoituksia, mutta etenkin kannatusjäsenten tuen kautta. Heitä onkin liittynyt lukuisa joukko toimintaamme tukemaan. Tämä mahdollistaa 1-3 henkilön kuntoutuksen vuoden aikana. Tätä arvostamme ja suuresti kiitämme arvokkaasta tuesta!

Olemme pilotoineet kesäkuussa 2014 Laitilan Veljeskodin tarjoamat hoitomenetelmät, palvelut ja laitteet sekä ammattitaitoisen henkilökunnan. Heille on kertynyt erinomainen kokemus sotiemme veteraanien kuntoutuksessa, siksi he kykenevät antamaan vammautuneille kriisinhallintaveteraaneille juuri vammoihimme sopivan ja toimivan kuntoutuksen. Kuntoutusjaksot edistävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä vahvistavat oman elämän aktiivista toimivuutta. Veljeskodin tiloissa yhteinen majoittuminen mahdollistaa parhaan vertaistuen. 

Vammojen syntymisolosuhde on hyvin yhdistävä kokemus.

Tältä sivulta löydät informaatiota laeista, määräyksistä ja ohjeista


Kriisinhallinnan veteraaniohjelma

Kansallisen sotilaallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman toimenpiteistä ja tavoitteista vuosille 2020–2023, tutustu linkistä, tutustu linkistä .

Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161522

Tässä yhdistyksemme ponsiesitys uuteen KRIHA lakiin, täsmennyksiä ja lisäyksiä..

Mielenterveystuki

Katso linkistä: mielenterveystalo.fi ja kirjoita hakusanaksi, "Rauhanturvaaja". Sieltä avautuu sivu: Rauhanturvaajien  psykososiaalinen tuki

Psyykkisen tuen palvelut

Yhdistyksemme tekee jatkuvasti yhteistyötä KRIHA-veteraanien eteen Puolustusvoimain, puolustusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Valtiokonttorin kanssa kehittääksemme toimintaamme esimerkikisi psyykkisen tuen ja hoidon osalta:
Psyykkisen tuen palvelut

Tutkimus

Sotatieeteen tohtori Ulla Anttila kävi Laitilan Veljeskodissa kesäkuussa 2018 meitä kuntoutujia haastattelemassa. Ulla Anttila on ensimmäinen nainen, joka on väitellyt sotatieteen tohtoriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa, aiheena Kriisinhallinta.

"Tullessani Laitilaan toki tiesin, että tapaan ihmisiä, joilla rauhanturvatehtävistä surullisia ja traagisiakin kokemuksia. Olen iloinen, että sinä ja muut halusitte jakaa kokemuksianne ja näkemyksiänne, miten tästä eteenpäin pitäisi edetä kriha-veteraanien kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen kehittämisessä. Toivon, että tutkimuksen avulla voin tukea työtänne parempien palvelujen ja psykososiaalisen tuen kehittämiseksi sekä vammautuneille että muillekin kriha-veteraaneille!
Yhdistyksenne perustaminen on suomalaisessa kriisinhallintahistoriassa merkkipaalu ja työnne on tärkeää! Se, että olette koonneet voimanne yhteen ja teette tärkeää työtä kriha-veteraanien puolesta, on hieno asia!

Resilienssi

Miten selvitä monista vaikeista vastoinkäymisistä?
Lue Mielenterveyden Keskusliiton artikkeli aiheesta tästä linkistä5 LUETUINTA UUTISTA: