maanantai 30. toukokuuta 2016

Asiat vihdoin kuntoon!

”Asiat vihdoin kuntoon”
Vammautuneet rauhanturvaajat puolustavat oikeuksiaan
oman yhdistyksensä kautta.
Suomi osallistui ensimmäistä kertaa YK:n rauhanturvaoperaatioon jo kuusi vuosikymmentä sitten, Suezin
kriisin jälkiselvittelyihin. Sen jälkeen suomalaiset ovat olleet aktiivisesti mukana niin YK:n kuin Natonkin
kriisinhallintaoperaatioissa, nauttien parhaina aikoina ”rauhanturvaamisen suurvallan” mainetta.
Kuitenkin vasta aivan viime vuosina on havahduttu rauhanturvatehtävissä loukkaantuneiden ja
sairastuneiden jälkihoitoon. Merkittävä osuus asioiden etenemiselle on ollut loukkaantuneiden omalla
yhdistyksellä, joka on ponnekkaasti tuonut ilmi lainsäädännössä olevia puutteita, jotka ovat vaikeuttaneet
asianmukaisen hoidon, kuntoutuksen ja korvausten järjestymistä isänmaan palveluksessa siipeensä
saaneille.
”Oman yhdistyksen perustaminen vammautuneille ja sairastuneille rauhanturvaajille oli välttämätöntä”,
sanovat Vertaistukiryhmä Vaikeasti Korvattavat ry: n perustajajäsenet. Yhdistyksen puheenjohtajana on
Namibian YK-operaatiossa vuonna 1990 helikopterionnettomuudessa halvaantunut Timo Heikkinen.
”Kuusikymmentäluvun lopulla perustettu Suomen Rauhanturvaajaliitto on toiminut rauhanturvaajien
kattojärjestönä ja ajanut tehokkaasti jäsentensä etuja. Kukaan ei kuitenkaan kiinnittänyt huomiota
loukkaantuneisiin, haavoittuneisiin ja palveluksessa sairastuneisiin rauhanturvaajiin. Tämä pieni, mutta
raskaan hinnan palvelusajastaan maksava ryhmä jäi pitkään huomiotta.”
Asiaa ajamaan perustettu Vertaistukiryhmä Vaikeasti Korvattavat ry on toiminut vuodesta 2013 lähtien.
Yhdistys on pyrkinyt tuomaan loukkaantuneiden ja sairastuneiden jälkihoitoon liittyviä ongelmia päättäjien
tietoon. Delegaatiot ovat vierailleet Helsingissä ahkerasti niin puolustusvoimien virkamiesten kuin asiasta
vastaavien ministeriöidenkin puheilla, jotta jälkihoito saataisiin samalle tolalle kuin useimmissa muissa
maissa. Omakohtaiset kokemukset ovat taanneet asiantuntemuksen, joka on riittänyt vakuuttamaan
päättäjät uudistusten tarpeesta.

Uusi tapaturmalaki viimeistelyvaiheessa
Yhdistys on päässyt vaikuttamaan myös parhaillaan valmistelussa olevaan kriisinhallintatehtävissä
palvelleita koskevaan tapaturmalakiin, joka tulee lähiaikoina eduskunnan käsittelyyn. Heikkisen mukaan
viimeisten hienosäätöjen jälkeen lakiesitys vaikuttaa varsin hyvältä.
”Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä halusi siihen muutoksia koskien psykososiaalista tukea, niin
että se ulottuu pidemmälle palveluksen jälkeiseen aikaan. Se on tarpeen, sillä usein henkiset traumat
tulevat ilmi vasta viiveellä.”
Tapauksia vielä pimennossa
Vaikeasti Korvattavat ry:een kuuluu tällä hetkellä 35 jäsentä. Yhdistyksen toimintaa on tukemassa lisäksi
250 kannattajajäsenen joukko. Vammautuneita on kuitenkin enemmän. Kukaan ei tiedä paljonko, sillä
puolustusvoimat on tilastoinut tapauksia vasta vuodesta 2006 lähtien. Vaikeasti Korvattavat ry:n
puheenjohtaja Heikkinen toivookin, että mahdollisimman moni takavuosina rauhanturvatehtävissä
loukkaantunut tai sairastunut ottaisi yhteyttä yhdistykseen.
”Me olemme taistelumme taistelleet ja keränneet niistä paljon kokemuksia. Tavoitteemme on nyt auttaa
niitä jotka taistelevat yksin.

Mika Vuolle


VVK ryn jäseniä yhdistyksen lipun "Haavoitettu Leijona"kanssa.

5 LUETUINTA UUTISTA: