sunnuntai 23. tammikuuta 2022

Hannu Lauerma: Kun trauma ei jätä rauhaan!

PTSD saattaa alkaa vasta kuukausien tai harvoin jopa vuosien kuluttua, jolloin sen diagnosointi on usein esimerkiksi vakuutusoikeudellisesti hyvinkin kiistanalaista.

 Järkyttävät tapahtumat voivat laukaista tai pahentaa monenlaisia mielenterveyden häiriöitä. Nimenomaisesti psyykkistä traumaa seuraavaa oireyhtymää, traumaperäistä stressireaktiota (englanniksi posttraumatic stress disorder eli PTSD) on tutkittu laajalti muiden muassa sotaveteraanien ja ääritilanteissa olleiden pelastustyöntekijöiden keskuudessa.

Trauman jälkeen on normaalia tuntea erilaisia stressioireita, jotka yleensä lievittyvät itsestään. Osalla akuutti stressireaktio kehittyy vähitellen traumaperäiseksi stressireaktioksi, jonka kesto on määritelmällisesti vähintään yksi kuukausi. Krooniseksi häiriö määritellään, jos oireet jatkuvat vähintään kolme kuukautta.

Häiriölle on ominaista yleensä henkeä uhanneen trauman itsepintainen kokeminen uudestaan esimerkiksi takaumina tai painajaisina. Kauhun tunteen voi laukaista esimerkiksi räjähdyksen tai hälytysajoneuvon ääni, tai jokin kidutuskokemuksesta muistuttava hahmo tai esine. Se voi johtaa välttämiskäyttäytymiseen: potilas välttää traumasta muistuttavia esineitä, paikkoja ja ihmisiä ja saattaa eristäytyä ja turtua. Jatkuva varuillaanolo, säikähtely, ärtymys, nukahtamisvaikeudet ja heräily painajaisiin ylläpitävät kierrettä.

Akuutit stressireaktiot esimerkiksi taistelu- tai onnettomuustilanteissa on tunnistettu pitkään, mutta PTSD on varsin uusi ja kiistanalainenkin diagnoosi, ja sen rajautuminen muihin häiriöihin on kiusallisen epämääräistä. Viime sotien aikana ja niiden jälkeen Suomessa vallitsikin halu leimata pitkittyneistä stressioireista kärsineet sotaveteraanit joko lähtökohtaisesti häiriintyneiksi tai turhasta valittaviksi pinnareiksi. Ajat olivat kovat, varoja hoitoon, psykososiaaliseen tukeen tai eläkkeisiin ei ollut.

Sosiaalinen tuki ja oikein valittu psykiatrinen hoito heti trauman jälkeen suojaavat häiriön kehittymiseltä, ja sen oireistoa voidaan hoitaa muun muassa eräillä autonomisen hermoston toimintaan vaikuttavilla lääkkeillä.


5 LUETUINTA UUTISTA: